Home

De Delft Health Experience groep (HEX) is een multidisciplaire onderzoeks groep, gevestigd op afdeling “Interactive Intelligence” aan de TU Delft. De HEX groep betrokken bij verschillende nationale initiatieven, in samenwerking met lokale gemeentes, zorgorganisaties en zorginstellingen. Ook op EU niveau werkt de HEX groep samen met verschillende partners aan zorg gerelateerde projecten. Het meeste recente onderwerp is gericht op senioren en het behouden van hun zelfstandigheid naar mate ze ouder worden. Door technologie een rol te laten spelen in het overkomen van dagelijkse problemen en uitdagingen, wordt getracht de kwaliteit van leven te verbeteren en de druk op mantelzorgers te verkleinen en verminderen.

HEX Network

HEX werkt samen met partners met verschillende expertises en achtergronden. Door deze samenwerking komt het vinden van oplossingen steeds een stap dichterbij. Ons beleid is dan ook om bij elk project nauw samen te werken met alle betrokken partijen.